Grupa superwizyjna dla coachów i mentorów wg standardów EMCC

Zapraszam do udziału  w grupie superwizyjnej dla coachów i mentorów.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

PROCES obejmuje 6 spotkań.
Aby uzyskać CERTYFIKAT ukończenia procesu superwizji i opinię na potrzeby akredytacji EMCC EIA, wymagane jest uczestnictwo w min. 4 spotkaniach grupy. Świadectwo udziału po każdym spotkaniu.
KOSZT
Udział w programie jest odpłatny i wynosi: ze zniżką 500 PLN +VAT, bez zniżki 600 PLN +VAT.
Więcej poniżej.
ZASADY
Proponuję zasadę poufności, otwartości, wzajemnego szacunku i partnerstwa.
 
TERMINY SPOTKAŃ
3 stycznia 2019
7 lutego 2019
7 marca 2019
4 kwietnia 2019
16 maja 2019
6 czerwca 2019
 
Dołączyć można najpóźniej w lutym. Potem grupa ma charakter zamknięty i nie można do niej dołączyć.
 
CZAS trwania pojedynczego spotkania zależeć będzie od liczby uczestników:
2 godziny przy liczbie uczestników 3-4 osoby
lub
3 godziny, gdy grupa liczyć będzie 5-6 osób.
MIEJSCE
InfoScena al. Jerozolimskie 155 lok. 68 p. XI blisko Dworca Zachodniego
 
PROWADZĄCA
Superwizorka coachingu i mentoringu Agnieszka Kaseja, coach akredytowany EMCC i ICF ACC, mentor akredytowany EIA EMCC Practitioner, w trakcie akredytacji Izby Coachingu.
 
Więcej o prowadzącej:
https://skutecznycoaching.pl/oferta/superwizja-indywidualna-dla-coachow-ilub-mentorow/
https://www.linkedin.com/in/agnieszkakaseja/
 
SPOSÓB PRACY grupy opierać się będzie o standardy EMCC (European Mentoring and Coaching Council)
Więcej superwizji wg EMCC:
https://emccpoland.org/2018/03/08/superwizja-podstawowe-pojecia/
https://www.emccouncil.org/quality/supervision/
 
DEFINICJA SUPERWIZJI
Superwizja to interakcja, która ma miejsce, kiedy mentor albo coach przedstawiają superwizorowi swoje doświadczenia z pracy coachingowej albo mentorskiej po to, aby uzyskać wsparcie oraz zaangażować się w refleksyjny dialog i uczenie się oparte na współpracy. Czynią to dla rozwoju i korzyści płynących dla nich, ich klientów i ich organizacji.
 
Realizowane będą 3 FUNKCJE SUPERWIZJI wg modelu Hawkinsa, P. i Smith, N. 2013:
 
FUNKCJA JAKOŚCIOWA – poprzez odniesienie pracy coacha/mentora do kodeksu etycznego i zestawu zasad pracy profesjonalnej.
 
FUNKCJA ROZWOJOWA – poprzez udzielenie superwizowanemu przez superwizora feedbacku w celu rozwijania jego umiejętności, przekazania wiedzy i kształtowania u niego prawidłowej postawy profesjonalnej.
 
FUNKCJA ODŚWIEŻAJĄCA /WSPIERAJĄCA – poprzez wysłuchanie w atmosferze poufności i przychylności superwizor daje coachowi/mentorowi okazję do wypowiedzenia na głos ważnych dla siebie spraw, uzyskania wsparcia i możliwości konfrontacji z nie zawsze uświadomionymi kwestiami, z osobistym ustosunkowaniem, wątpliwościami i chwilami niepewności.
 
ETYKA
Praca grupy uwzględniać będzie ETYKĘ profesjonalną coacha, mentora i superwizora wg Globalnego Kodeksu Etycznego (EMCC) oraz zasady etyki coacha wg Kodeksu Etyki ICF i Kodeksu Etyki Izby Coachingu.
 
METODY PRACY
analiza przypadku z użyciem modelu 7 perspektyw Hawkinsa, metody aktywizujące przeżywanie, na życzenie feedback po przedstawieniu przebiegu spisanej sesji coachingowej, prowadzenie sesji na środku, dyskusja, analiza dylematów etycznych z wykorzystaniem kodeksów.
 
KOSZT całego programu:
600 PLN (+VAT) płatne w 2 ratach.
1. rata płatna do 30.12.2018 w wysokości 100 PLN (+VAT)
2 rata płatna do 3.02.2019 w wysokości 500 PLN (+VAT)
 
UWAGA ZNIŻKA
Przy wpłacie 1. raty do 20 grudnia 2018 zniżka 100 PLN.
 
KOSZT ze zniżką wynosi:
500 PLN płatne w ratach 2 ratach.
1. rata płatna do 20.12.2018 w wysokości 100 PLN (+VAT)
2. rata płatna do 3.02.2019 w wysokości 400 PLN (+VAT)
 
ZAPISY I WPŁATY po zakwalifikowaniu do grupy przez prowadzącą. Numer rachunku zostanie wysłany mailem. 
Prosimy o kontakt na adres: agnieszka.kaseja@gmail.com, tel. 794 377 307
 
ZGŁOSZENIA
do 30 grudnia 2018
LICZBA MIEJSC
Minimalnie 2, a maksymalnie 6 uczestników.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress