MTQ48 – Test Odporności Psychicznej (Mental Toughness)

jak zbadać siłę i pewność siebie

 

Odporność Psychiczna „stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności. (Clough & Strycharczyk, 2012)

Istnieją osoby, które radzą sobie lepiej niż inne w obliczu przeciwności losu. Warto wiedzieć, że nie jest to cecha wrodzona. Można się nauczyć być dzielniejszymi bardziej odpornym na stres i porażki!

Być dzielna jak to zrobić?

 

Wysoka Odporność Psychiczna jest tak ważna, bo oznacza:

 • efektywność życiową (osobistą i zawodową)
 • pozytywne zachowanie
 • dobrostan
 • aspiracje
 • bycie konkurencyjnym na rynku pracy
 • silnie koreluje z sukcesem edukacyjnym i zawodowym.

 

Od 70 lat naukowcy próbują ją zmierzyć. Przed pojęciem Mental Toughness mówiono w psychologii o Resilience (rezyliencji) i Hardiness (twardości).

Mental Toughness opisuje osoby, które mają:

 • zdolność do podnoszenia się po porażce
 • wykształcone specyficzne wzorce myślowe sprzyjające niepoddawaniu się
 • elastyczność, siłę i odporność emocjonalną.

Odporność psychiczna

 

Model Odporności Psychicznej

Control = Kontrola (poczucie wpływu, sprawczość)

Commitment = Zaangażowanie (odpowidzialność i wytrwałość)

Challenge = Wyzwanie (gotowość do próbowania nowych rzeczy)

Confidence = Pewność siebie (wiara we własne umiejętności i swój wpływ na innych).

______________________________________________________________________________

WAŻNE!

Jeśli komuś brakuje choćby jednego z powyższych składników może mieć

trudności z podejmowaniem długotrwałych działań na rzecz realizacji ważnych dla siebie celów.

_______________________________________________________________________________

TU znajdziesz case studies po angielsku.

 

 

Test MTQ48

ma wartość naukową i praktyczną, potwierdzoną trafność i rzetelność oraz odniesienie do norm europejskich. Test jest wykonywany w wersji online. Zawiera 48 elementów pojawiających się kolejno na ekranie. Jego wypełnienie trwa około 10 minut. Diagnoza uzyskana dzięki testowi MTQ48 pozwala podjąć konkretne działania, zastosować konkretne techniki nastawione na podniesienie rezyliencji i zwiększenie wydajności, efektywności i dobrostanu.

 

W efekcie ludzie bezpieczniej czują się we własnej skórze i osiągają większy sukces życiowy.

Zapraszam osoby, które chciałyby:

 • dowiedzieć się coś więcej o poziomie swojej Odporności Psychicznej
 • przedsiębiorców startujących z biznesem. Czeka ich wiele wyzwań.
 • pracowników i menedżerów, którzy chcieliby podnieść swoją odporność na stres i
 • trudności w aktualnej pracy
 • zmieniających pracę w celu przygotowania się do nowych wyzwań i
 • zaprezentowania ich w czasie rekrutacji
 • sprzedawców i szefów sprzedawców, których sukces jest szczególnie silnie skorelowana z Odpornością Psychiczną
 • wszystkie osoby znajdujące się w sytuacji dużego wyzwania życiowego.

 

Koszt sesji obejmującej test + rozmowę coachingową z informacją zwrotną wynosi:

300 PLN netto +VAT 

Zapraszam!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress