Coaching w dobie kryzysu

W dzisiejszych czasach, czasach epidemii, klient ma prawo oczekiwać od coacha zrozumienia dla swojej sytuacji. Wymaga to od coacha odpowiedniego przygotowania i  profesjonalnego podejścia uwzględniającego wiedzę o tym, jak kryzys wpływa na funkcjonowanie człowieka.

 

Do coachów trafia na sesje rozwojowe coraz więcej osób w stanach pokryzysowych. I choć coach nie jest i nie powinien nigdy pełnić roli psychoterapeuty, a jego praca nie jest formalnie skierowana do osób cierpiących na zaburzenia psychiczne ani poważne problemy natury psychologicznej, to w momencie, kiedy koronawirus dotyczy nas tak powszechnie, także coachowie nie mogą zamykać na oczu na traumę. Bo choć nie leczą zaburzeń postraumatycznych, to i tak mierzą się z nią w swoich gabinetach…

 

Nowe podejście do praktyki coachingowej

Od profesjonalisty coachingu wymaga się obecnie podejścia “trauma informed”, czyli uwzględniającego możliwość, że klient coachingu przeżył traumę i może mieć obniżoną odporność psychiczną. Nawet, jeśli sam klient dotąd nie myślał o sobie w takich kategoriach.

 

>>>Co to oznacza?

 

 

Metodyka pracy z klientami w czasach kryzysu

 

Oznacza to zmianę podejścia w paradygmacie pracy profesjonalnego coacha.

Coach musi od teraz:

– brać pod uwagę możliwość, że jego klienci mogą być straumatyzowani

– uwrażliwić się na sygnały doświadczania traumy różnych typów

– rozpoznawać symptomy traumy i stanów posttraumatycznych

– posiadać aktualną wiedzę o zjawisku traumy prostej i złożonej

– posiadać umiejętności prawidłowej interwencji/ reakcji w czasie rozmowy z klientem (poniżej piszę o jej podstawowych zasadach)

– podjąć zobowiązanie, że zrobi wszystko, co w ich mocy, żeby oszczędzić klientowi retraumatyzacji

– być w pełni świadomy zakresu swoich kompetencji i nigdy poza nie nie wykraczać

– mieć przygotowaną listę terapeutów, których może polecić klientowi, który tego potrzebuje

– poważnie podejść do swojego własnego BHP.

 

Praktyka, ktora wspiera i buduje człowieka

 

Jakimi podstawowymi zasadami kieruje się coach pracujący w formule “Trauma Informed Coaching”?

 

Musi promować i aktywnie budować:

1. Bezpieczeństwo – dbając o fizyczne, emocjonalne i systemowe bezpieczeństwo klientów

2. Zaufanie – dbając o jasność przekazu, spójność i ochronę granic w relacjach

3. Wybór – maksymalizując okazję do przekazania kontroli i prawa wyboru klientowi

4. Współpracę – promując pełne partnerstwo oparte na współpracy poprzez nieuzurpowanie sobie żadnej władzy

5. Wzmocnienie – dbając o skorzystanie z każdej okazji, żeby wzmocnić klienta i pomóc mu zbudować pozytywne przekonania i umiejętności.

 

Zachęcam coachów do zdobywania wiedzy o traumie i stanach postraumatycznych, kształtowania podejścia opartego o powyższe zasady. Bardzo ważne jest życzliwe podejście (compassion) oraz zdobywanie umiejętności radzenia sobie z nietypowymi zachowaniami klientów, ktore są śladem po doświadczeniach traumatyzujących.

Niezbędna jest samoświadomość coacha, co do granic swoich mozliwości zawodowych.

Coach jest teraz szczególnie zobowiązany dbać o własną wydolność zdrowotną i skuteczność profesjonalną poprzez dbanie o BHP (np. techniki antystresowe, sięganie po wsparcie, częsta superwizja).

 

WSKAZÓWKI DLA KLIENTÓW

 

Klientów zachęcam do korzystania z usług wyłącznie coachów profesjonalnych, tzn. coachów, którzy są:

 

  • dobrze przeszkoleni (min. 60h kursu podstawowego)
  • nadal intensywnie się szkolą, w tym z podejść uwzględniających stres, odporność psychiczną, traumę, rezyliencję, zarządznie krysysem, mindfulness, techniki terapeutyczne
  • akredytowani przez niezależną organizację branżową (EMCC, ICF, Izba Coachingu), czyli posiadają znak jakości
  • przestrzegają kodeksu etycznego (można złożyć skargę na ich usługi)
  • poddają się superwizji (dbają o jakość swojej codziennej pracy).

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress