1. Czym różni się coaching od mentoringu?

Są to metody bardzo sobie bliskie. Na potrzeby dokumentów Unii Europejskiej zostały w 2012 zdefiniowane przez największe światowe organizacje ICF, EMCC i Association for Coaching pod wspólną nazwą coaching/mentoring, bez rozróżnienia. Czyli z pewnego punktu widzenia są tym samym – zindywidualizowaną metodą rozwojową.

Definicja

Definicja ta mówi, że zarówno coaching, jak i mentoring są to metody, których celem jest pomaganie jednostkom i zespołom w wydobywaniu z siebie tego, co najlepsze w ramach partnerskiego procesu opartego o zaufanie i osobistą relację.

Ważne jest, że sens tego „co jest najlepsze” definiuje zawsze klient, a nie coach, ani mentor.

Narzędzia i sposób pracy

Głównym narzędziem pracy zarówno coachów, jak i mentorów jest jego własna osoba i prowadzenie inspirującego dialogu. Czyli coachowie i mentorzy powinni prezentować ten sam zakres umiejętności.

Różnica pomiędzy coachingiem a mentoringiem

Głowna różnica między coachingiem i mentoringiem to przede wszystkim znajomość kontekstu klienta, która jest wymagana w większym stopniu od mentora, niż od coacha.

Mentor – oprócz kompetencji, która pozwalają mu prowadzić inspirujące rozmowy – musi mieć doświadczenie osobiste w zakresie tematyki, z którą zgłasza się do niego klient. Czyli mentorem w zakresie zarządzania firmą nie może być nawet najlepszy coach, który firmy nie prowadził.

Mentoring to coś w rodzaju Coachingu +. Ten plus to doświadczenie osobiste mentora. To wszystko, co uczyniło mentora osobą, którą mentee podziwia i szanuje.

Umiejętności

Jeśli chodzi o umiejętności, to są praktycznie te same. Choć coachowie koncentrują się zwykle bardziej na słuchaniu, zadawaniu pytań i odzwierciedlaniu (styl niedyrektywny coachingu wg Myles’a Downeya), a mentorzy częściej pozwalają sobie na udzielanie feedbacku, dzielenie się doświadczeniem, dawanie sugestii czy wręcz doradzanie (styl dyrektywny coachingu). Stąd coaching wykorzystywany jest do szerszego spektrum pracy rozwojowej, a mentoring skupia się na podnoszeniu efektywności w jakiejś określonej roli, np. w organizacji.

Warto podkreślić, że na świecie czas koncentrowania się na różnicach między coachingiem i mentoringiem już minął. Okazuje się, że dla klienta nie ma to znaczenia, czy osiągnie swój cel tą czy inną metodą.

Świadomość wykorzystywanej metody jest jednak wymagana od praktyka coaching/mentoringu. Jako profesjonalista/-ka musi wiedzieć, co aktualnie robi i po co.

European Mentoring and Coaching Council (w odróżnieniu od np. ICF) traktuje oba te zawody (czy też role) razem. Coaching i mentoring mają wg EMCC wspólne Ramy Kompetencyjne, Kodeks Etyczny i akredytację. 

 

2. Wiele osób posiada rozległą wiedzę i doświadczenia, którymi mogłyby się podzielić z innymi, a jednak nie każdy nadaje się do wstępowania w rolę mentora. Dlaczego?

Rola mentora wymaga wysokich umiejętności komunikacyjnych, w tym sztuki słuchania, oraz przyjęcia postawy życzliwości i zrozumienia, w tym zrozumienia dla autonomii mentee. Mentor nie będzie dobrze realizował swojej roli, jeśli będzie działał z pobudek egoistycznych. Niezbędna jest w tej roli chęć wspierania poszukiwań własnych. To nieprawda, że podopieczny mentora pragnie usłyszeć w ciągu pierwszych 5 minut rozmowy, jak mentor by rozwiązał jego problemy i wyzwania. Mentee wybiera mentora, bo chce go poznać jako człowieka, który osiągnął to, co osiągnął. I w jakimś stopniu iść jego śladem. Mentor przede wszystkim musi być w pełni obecny i uważny na osobę mentee oraz mieć dla niego czas, a to jest już pewna sztuka, nie wszystkim dostępna.

 

3. Czy istnieje ktoś taki jak idealny Mentor? Jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba na takim stanowisku?

Mentor idealny to człowiek realnego sukcesu.

Doświadczony w danej dziedzinie, mądry, życzliwy, a jednocześnie wymagający, stawiający wyzwania, czy to intelektualne, czy zawodowe. Osoba z pozytywnym podejściem do życia. Zainteresowana drugim człowiekiem, bezpośrednia i będąca w stanie dostrzec i nazwać mocne i słabe strony swojego podopiecznego. Człowiek odpowiedzialny, można na nim polegać. Etyczny. Potrafiący zarówno słuchać, jak i dzielić się swoim doświadczeniem. Doceniający autorefleksję. Kontakt z nim jest budujący.

 

4. Komu jest potrzebny mentor?

Osobiście uważam, że wszyscy mogą tylko zyskać, mając dobrego mentora.

Mentor to osoba znacząca w naszym życiu, która podnosi nas do góry.

Każdy, nieważne czy to nastolatek ze złej dzielnicy, czy młoda szefowa działu,   k a ż d y   w którymś momencie życia potrzebuje w życiu kogoś, kogo może podziwiać i naśladować, kogoś, od kogo chce usłyszeć :

„Idź za swoim marzeniem. Dasz radę”.

 

5. Jakie korzyści mentoring daje organizacji, a jakie pracownikom?

Zarządzanie wiedzą

Dla firmy mentoring to przede wszystkim okazja do zbudowania trwałej kultury dzielenia się wiedzą, w tym zatrzymania tej często latami gromadzonej wiedzy – unikatowej dla danej firmy. Nie trzeba jej wtedy ciągle odtwarzać…

Efektywność

Mentoring jest najbardziej zindywidualizowanym, spersonalizowanym programem szkoleniowym oferującym najwyższą jakość wiedzy bez dodatkowych kosztów. Czyli mówimy tu o procesie, który, jeśli jest dobrze prowadzony, może być bardzo efektywny kosztowo i merytorycznie.

Pozytywne emocje

Mentoring wyzwala mnóstwo pozytywnych uczuć. Korzystanie z mentoringu i funkcjonowanie par mentorskich tworzy kulturę opartą o zaufanie,  zwiększa satysfakcję z pracy, poczucie włączenia i prestiżu w obrębie firmy. Zadowoleni pracownicy sami budują markę swojej firmy.  Co to oznacza dla biznesu?

3xR

Mniejszą rotację, większą retencję i łatwiejszą rekrutację do firmy. Ponadto proces mentoringowy ułatwia także kontakt międzypokoleniowy. Większość mentorów podkreśla, że sami wiele uczą się od swoich mentee. Istnieje też mentoring odwrócony. Czyli mentoring daje mnóstwo możliwości rozwojowych.

Wyróżnienie

Jeśli chodzi o korzyści dla pracowników, to jest on z pewnością traktowany jako wyróżnienie – w odróżnieniu od coachingu, który ze względu na błędne stosowanie, traktowany jest często jako kara na błędy. Mentoring to relacja mistrz-uczeń. Benefitem jest tu wszystko,  czego podopieczni – mentee uczą się od swoich mistrzów, jednocześnie wzrastając jako ludzie. Mentee to najczęściej największe talenty w firmie lub osoby świeżo awansowane, dla których jest to oczywisty sygnał, że są dla firmy ważni. Jednak jest to też nadspodziewana szansa dla najlepszych, najbardziej doświadczonych pracowników. Są oni wybitnymi specjalistami w wąskich często dziedzinach, a jako mentorzy dostają szansę rozwoju nowych kompetencji i nowego typu relacji, który ich także rozwija.

Edukacja i rozwój

Zyskuje także cała kadra menedżerska zaangażowana w profesjonalnie zarządzany program mentoringowy. Korzystają ze szkoleń wdrożeniowych, które uczą nowoczesnych kompetencji zarządzania nakierowanych na budowanie zaangażowania i wspieranie pracowników, budowanie relacji i inspirowanie.

 

Zobacz także różnice pomiędzy coachingiem, mentoringiem i treningiem na przykładach:

Czym różnią się coaching, mentoring, doradztwo i trening?

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress