15 września 2021 rusza u mnie nowa online grupa superwizyjna dla coachów i mentorów. Zapraszam do niej coachów i mentorów,  doświadczonych i mniej doświadczonych. Skorzystają z udziału w niej wszyscy praktyków, którzy stawiają na rozwój ustawiczny i profesjonalizm. Jest to grupa dla praktyków, którzy szukają bezpiecznej przestrzeni, w której mogą uczyć się, reflektując nad doświadczeniem swoim i innych.

Cena programu jeszcze sprzed inflacji :)))

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

PROCES obejmuje 5 spotkań – jedno spotkanie 2-3 h co miesiąc począwszy od środy 15 września 2021

Grupa maks. 6 osób.

Można uczestniczyć w pojedynczym spotkaniu zapoznawczym 15 września i potem zdecydować o udziale w całym procesie. Uczestnicy otrzymują ZAŚWIADCZENIE o udziale w każdym spotkaniu, przydatne do poświadczenia CPD (dokształcanie się ustawiczne) w ramach akredytacji Izby Coachingu i EMCC. Po spełnieniu warunków wystawiam rekomendacje do akredytacji Izby coachingu lub EMCC.

Aby uzyskać CERTYFIKAT ukończenia procesu superwizji i rekomendację na potrzeby akredytacji EMCC EIA lub Izby Coachingu wymagane jest uczestnictwo w min. 4 spotkaniach grupy + autorefleksja (EMCC) + nagranie sesji (Izba Coachingu).

KOSZT


Udział w programie wynosi:

Spotkanie wrześniowe kosztuje 150 PLN netto +VAT/osoba, płatne do 2.09.2021

Kolejne 4 spotkania: 600 PLN netto +VAT /osoba, płatne do 1.10.2021

ZASADY


Na początek proponuję zasadę poufności, otwartości, wzajemnego szacunku i partnerstwa. Resztę zasad nam potrzebnych wypracujemy razem.

TERMINY SPOTKAŃ

Zostaną ustalone na spotkaniu wstępnym. Będą to  środy w godz. 18 -21.

Moja propozycja:

15 września 2021
13 października 2021
3 listopada 2021
15 grudnia 2021
19 stycznia 2022.

Dołączyć można najpóźniej w październiku. Potem grupa ma charakter zamknięty.

CZAS

trwania pojedynczego spotkania zależeć będzie od liczby uczestników:
2 godziny przy liczbie uczestników 2-4 osoby
lub
3 godziny, gdy grupa liczyć będzie 5-6 osób.

MIEJSCE


online, platforma Zoom

PROWADZĄCA

Kwalifikacje

Akredytowana superwizorka coachingu i mentoringu Agnieszka Kaseja, jedyna w Polsce coach akredytowana przez wszystkie 3 znaczące organizacje branżowe obecne w Polsce: EMCC, ICF, Izba Coachingu. Mentor akredytowany EIA EMCC Practitioner.
Jestem akredytowanym superwizorem Izby Coachingu nr 55. W branży od 1997 roku. Wolontariuszka EMCC Global.

Doświadczenie

Doświadczenie w coachingu od 1998r. Otrzymałam wtedy uprawnienia do szkolenia z coachingu (Zenger Folkman) i miałam swojego pierwszego coacha. Przez następne kilka lat sama szkoliłam menedżerów z performance coachingu (business coaching). Zaczynałam od pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 2008r. uprawiam także life coaching (studia podyplomowe kształcące w nurcie psychodynamicznym). Od tego czasu ukończyłam ok. 900h szkolenia coachingowego, mentoringowego, superwizyjnego i psychoterapeutycznego  w różnych nurtach (Zen Coaching, CoachWise, Transformujaca obecność, Clean Coaching, ACT Coaching, inne). Prowadziłam 4 biznesy, w tym retail. Mam 8 lat doświadczenia menedżera i lidera. Byłam prezesem EMCC Poland. Jestem także wykładowcą na studiach coachingowych na WSM oraz akredytowanych, a więc najwyższej jakości kursach mentoringu i zarządzania mentoringiem.

Jestem psychotraumatologiem, specjalista od stresu, mobbingu i wypalenia zawodowego.

Modalność coachingowa

Obecnie najczęściej pracuję w nurcie skoncentrowanym na kliencie (na procesie), w podejściu aktywizującym przeżywanie. Podejście tranformacyjne i egzystencjalne. Wykorzystuję podejście body&mind czyli oprócz pracy z umysłem i poprzez umysł pracuję także z odczuciami somatycznymi. Wykorzystuję intensywnie  mindfulness i self-reg. Promuję w Polsce nowy nurt  Trauma Informed Coaching. Od 6 lat prowadzę na FB specjalistyczną grupę poświęcona odporności psychicznej i traumie.

Staż pracy

Mam za sobą ponad 1000 godzin sesji jeden na jeden i 3500+ h na sali szkoleniowej  Poddaję się regularnej superwizji w grupie interwizyjnej dla superwizorów oraz coachów i mentorów. Mam uznaną pozycję na rynku i ekspercką wiedzę o branży, którą dzielę się na wszelkie możliwe sposoby. 

Więcej o prowadzącej:

https://www.linkedin.com/in/agnieszkakaseja/

https://www.facebook.com/Coach.AgnieszkaKaseja

https://www.facebook.com/superwizor.AgnieszkaKaseja

Grupa specjalistyczna Odporność Psychiczna i Trauma https://www.facebook.com/groups/768929119882410

SPOSÓB PRACY grupy


opierać się będzie o standardy superwizyjne EMCC (European Mentoring and Coaching Council) i Izby Coachingu. Głowny model pracy to Siedem Perspektyw Hawkinsa.

Więcej o superwizji wg EMCC:
https://emccpoland.org/2018/03/08/superwizja-podstawowe-pojecia/

DEFINICJA SUPERWIZJI

Superwizja to interakcja, która ma miejsce, kiedy mentor albo coach przedstawiają superwizorowi swoje doświadczenia z pracy coachingowej albo mentorskiej po to, aby uzyskać wsparcie oraz zaangażować się w refleksyjny dialog i uczenie się oparte na współpracy. Czynią to dla rozwoju i korzyści płynących dla nich, ich klientów i ich organizacji.

Realizowane będą 3 FUNKCJE SUPERWIZJI wg modelu Hawkinsa, P. i Smith, N. 2013:

FUNKCJA JAKOŚCIOWA – poprzez odniesienie pracy coacha/mentora do kodeksu etycznego i zestawu zasad pracy profesjonalnej.

FUNKCJA ROZWOJOWA – poprzez udzielenie superwizowanemu przez superwizora feedbacku w celu rozwijania jego umiejętności, przekazania wiedzy i kształtowania u niego prawidłowej postawy profesjonalnej.

FUNKCJA ODŚWIEŻAJĄCA /WSPIERAJĄCA – poprzez wysłuchanie w atmosferze poufności i przychylności superwizor daje coachowi/mentorowi okazję do wypowiedzenia na głos ważnych dla siebie spraw, uzyskania wsparcia i możliwości konfrontacji z nie zawsze uświadomionymi kwestiami, z osobistym ustosunkowaniem, wątpliwościami i chwilami niepewności.

ETYKA
Praca grupy uwzględniać będzie ETYKĘ profesjonalną coacha, mentora i superwizora wg Globalnego Kodeksu Etycznego (EMCC) oraz zasady etyki coacha wg Kodeksu Etyki ICF i Kodeksu Etyki Izby Coachingu.

METODY PRACY
analiza przypadku z użyciem modelu 7 perspektyw Hawkinsa, metody aktywizujące przeżywanie, na życzenie feedback po przedstawieniu przebiegu spisanej sesji coachingowej, na życzenie prowadzenie sesji na środku, dyskusja, analiza dylematów etycznych z wykorzystaniem kodeksów.

KOSZT całego programu:

750 PLN (+ VAT), płatne w 2 ratach:
1/ do 2 września  2021 – płatne 150 PLN netto +VAT
2/ do 1 października  2021 – płatne 600 PLN netto +VAT.UWAGA ZAPISY I WPŁATY po zakwalifikowaniu do grupy przez prowadzącą.

Faktura zostanie wysłana mailem.

ZGŁOSZENIA

Mail: agnieszka.kaseja@gmail.com
Messenger
tel. 794 377 307
do 2.09.2021

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress