Jak zbudować sensowny kontrakt coachingowy?

Skąd będziemy wiedzieć, czy coaching się powiódł?

Czy sesja była udana?

Czy osiągnięto cele pracy rozwojowej?

Jak uniknąć  niepotrzebnej frustracji w czasie coachingu?

Na te pytania można odpowiedzieć tylko, jeśli wcześniej strony umówiły się, co będzie rozumiane jako sukces. Proces uzgadniania tego, co wydarzy się na coachingu nazywamy kontraktowaniem.

Zarządzanie kontraktem zostało w EMCC wyodrębnione jako osobna bardzo ważna kompetencja coacha.

Badania i praktyka pokazują, że im lepiej wszystkie strony procesu coachingowego rozumieją od samego początku, na czym polega coaching, ich rola w nim oraz co jest pożądanym rezultatem, tym większa szansa na sukces coachingu.

Najkorzystniejszy jest jasny, formalny kontrakt, w postaci pisemnej umowy obejmujący wszystkich interesariuszy w procesie.

Kontrakt coachingowy opisali w 1999 w  swoim Action Coaching Model  David Dotlich i Peter Cairo. Jego celem jest:

  1. Określenie, co powinno się wydarzyć i w jakim kontekście
  2. Zawarcie przymierza opartego o zaufanie i określenie wzajemnych oczekiwań coachee i coacha
  3. Opisanie pożądnych rezultatów.

 

Co zawiera sensownie zbudowany kontrakt coachingowy?

Część formalną

– opisuje ona uzgodnioną ilość sesji, ich częstotliwość, miejsce, czas, sposób potwierdzania sesji i ich odwoływania, warunki rozwiązania kontraktu, wynagrodzenie, sposób płatności, na czym polegać będzie raportowanie i jakiekolwiek dzielenie się informacjami między stronami. Najczęściej część  formalna umowy podpisywana jest odrębnie ze sponsorem i z coachee.

 

Część psychologiczną

– opisuje ona zasady pracy coachingowej, w tym obowiązkową poufność tego, co dzieje się w czasie sesji, bezstronność  coacha oraz wszelkie inne potrzebne reguły, które potrzebne są by zbudować zaufanie i relację partnerską pomiędzy stronami. Od coacha i mentora EMCC wymagane jest także wyjaśnienie w tej części swojego stylu pracy i zapewnienie klientowi poczucia bezpieczeństwa poprzez jasne  zobowiązanie do profesjonalnego i etycznego zachowania. Coach EMCC udostępnia klientom Globalny Kodeks Etyczny i informuje  o możliwości złożenia zażalenia na jego pracę do EMCC.

 

Część merytoryczną

– opisuje ona obszar i cele pracy z miarami sukcesu, tam gdzie to możliwe. Z góry określa się też, jaki jest zakres oddziaływań coachingu w porównaniu z innymi formami wsparcia. Chodzi o to, żeby klient miał od początku świadomość , jakie rezultaty są możliwe, a jakie niemożliwe do osiągnięcia w czasie coachingu.  Pozwala to w razie potrzeby proponować klientowi korzystniejsze dla niego formy wsparcia. Ta część kontraktu najczęściej podlega rekontraktowaniu w trakcie procesu.

 

Korzyści z dobrego kontraktu pomiędzy coachee, coachem, ew. sponsorem i menedżerem

 

Sensowny kontrakt to jasność celów, uzgodnienie sensu pracy, jego zasad i ról, co w efekcie daje zwiększone poczucie bezpieczeństwa stron oraz wysoki poziom zaangażowania w proces  coachingu.

Tekst ukazał się na blogu EMCC Poland.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress