Jesienią ruszy u mnie nowa grupa superwizyjna dla coachów i mentorów. Zapraszam do niej coachów, także tych, którzy chcieliby ubiegać się o akredytację Izby Coachingu lub EMCC oraz przedłużając akredytację w ICF potrzebują 10 CCEU.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

PROCES obejmuje 5 spotkań – jedno spotkanie 2-3 h co miesiąc począwszy od środy 15 września 2021

Grupa min. 3 osoby – maks. 6 osób.

Można uczestniczyć w pojedynczym spotkaniu zapoznawczym 15 września 2021 i potem zdecydować o udziale w całym procesie.

Uczestnicy otrzymują ZAŚWIADCZENIE o udziale w każdym spotkaniu, przydatne do poświadczenia CPD (dokształcanie się ustawiczne) w ramach akredytacji Izby Coachingu i EMCC oraz ICF.

Po spełnieniu warunków wystawiam rekomendacje do akredytacji Izby coachingu lub EMCC.

Aby uzyskać CERTYFIKAT ukończenia procesu superwizji i rekomendację na potrzeby akredytacji EMCC EIA lub Izby Coachingu wymagane jest uczestnictwo w min. 4 spotkaniach grupy + autorefleksja (EMCC) + nagranie sesji (Izba Coachingu, ICF).

TERMINY SPOTKAŃ

Zostaną ostatecznie potwierdzone na spotkaniu wstępnym. Będą to jednak środy w godz. 18 -21.

Moja propozycja:

15 września 2021
6 października 2021
3 listopada 2021
15 grudnia 2021
12 stycznia 2022.

Dołączyć można najpóźniej w październiku. Potem grupa ma charakter zamknięty.

CZAS trwania pojedynczego spotkania zależeć będzie od liczby uczestników:
2 godziny przy liczbie uczestników 3-4 osoby
lub
3 godziny, gdy grupa liczyć będzie 5-6 osób.

MIEJSCE
online, platforma Zoom

PROWADZĄCA

KWALIFIKACJE

Akredytowana superwizorka coachingu i mentoringu Agnieszka Kaseja, jedyna w Polsce coach akredytowana przez wszystkie 3 znaczące organizacje branżowe obecne w Polsce: EMCC, ICF, Izba Coachingu. Mentor akredytowany EIA EMCC Practitioner.
Jestem akredytowanym superwizorem Izby Coachingu nr 55.

Doświadczenie

Doświadczenie w coachingu od 1998r. Otrzymałam wtedy międzynarodowe uprawnienia do szkolenia z coachingu (Zenger Folkman) i miałam swojego pierwszego coacha. Przez następne kilka lat sama szkoliłam menedżerów z performance coachingu (business coaching). Zaczynałam od pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 2008r. uprawiam także life coaching (studia podyplomowe kształcące w nurcie psychodynamicznym). Od tego czasu ukończyłam ok. 900h szkolenia coachingowego, mentoringowego, superwizyjnego i psychoterapeutycznego  w różnych nurtach (Zen Coaching, CoachWise, Transformujaca obecność, Clean Coaching, ACT Coaching, inne). Jestem psychotraumatologiem.

Paradygmat i nurty coachingowe

Obecnie najczęściej pracuję w nurcie skoncentrowanym na kliencie (na procesie), w podejściu aktywizującym przeżywanie. Podejście tranformacyjne i egzystencjalne. Wykorzystuję podejście body&mind czyli oprócz pracy z umysłem i poprzez umysł pracuję także z odczuciami somatycznymi. Wykorzystuję intensywnie metody mindfulness i podejście compassion. Poza tym pracuję w podejsciu Trauma Informed Coaching.

Staż pracy

Mam za sobą ponad 1000 godzin sesji jeden na jeden i 3500+ h na sali szkoleniowej oraz 8 lat doświadzenia jako menedżer pracujący w stylu coachingowym. Byłam prezesem EMCC Poland w latach 2016-2018. Poddaję się superwizji w grupie interwizyjnej dla superwizorów w Izbie Coachingu.

Więcej o prowadzącej:
https://skutecznycoaching.pl/oferta/superwizja-indywidualna-dla-coachow-ilub-mentorow/
https://www.linkedin.com/in/agnieszkakaseja/

https://www.facebook.com/superwizor.AgnieszkaKaseja

SPOSÓB PRACY grupy


METODY PRACY
Analiza przypadku z użyciem modelu 7 perspektyw Hawkinsa, metody aktywizujące przeżywanie, na życzenie feedback po przedstawieniu przebiegu spisanej sesji coachingowej, na życzenie prowadzenie sesji na środku, dyskusja, analiza dylematów etycznych z wykorzystaniem wskazówek z kodeksów.

Więcej o superwizji wg EMCC:

https://emccpoland.org/2018/03/08/superwizja-podstawowe-pojecia/

Więcej o superwizji wg Izby Coachingu:

https://www.izbacoachingu.com/standardy/

DEFINICJA SUPERWIZJI

Superwizja to interakcja, która ma miejsce, kiedy mentor albo coach przedstawiają superwizorowi swoje doświadczenia z pracy coachingowej albo mentorskiej po to, aby uzyskać wsparcie oraz zaangażować się w refleksyjny dialog i uczenie się oparte na współpracy. Czynią to dla rozwoju i korzyści płynących dla nich, ich klientów i ich organizacji.

Realizowane będą 3 FUNKCJE SUPERWIZJI wg modelu Hawkinsa, P. i Smith, N. 2013:

FUNKCJA JAKOŚCIOWA – poprzez odniesienie pracy coacha/mentora do kodeksu etycznego i zestawu zasad pracy profesjonalnej.

FUNKCJA ROZWOJOWA – poprzez udzielenie superwizowanemu przez superwizora feedbacku w celu rozwijania jego umiejętności, przekazania wiedzy i kształtowania u niego prawidłowej postawy profesjonalnej.

FUNKCJA ODŚWIEŻAJĄCA /WSPIERAJĄCA – poprzez wysłuchanie w atmosferze poufności i przychylności superwizor daje coachowi/mentorowi okazję do wypowiedzenia na głos ważnych dla siebie spraw, uzyskania wsparcia i możliwości konfrontacji z nie zawsze uświadomionymi kwestiami, z osobistym ustosunkowaniem, wątpliwościami i chwilami niepewności.

ETYKA
Praca grupy uwzględniać będzie ETYKĘ profesjonalną coacha, mentora i superwizora wg Globalnego Kodeksu Etycznego (EMCC) oraz zasady etyki coacha wg Kodeksu Etyki ICF i Kodeksu Etyki Izby Coachingu.

KOSZT programu:

Koszt ma być wg mojego zamysłu bardzo zachęcający, żeby promować ideę superwizji.

Zniżka Early Bird w wysokości 100 PLN za płatność całości kwoty do 30.06.2021: 650 PLN netto + VAT


Cena regularna: 750 PLN (+ VAT), płatne w 2 ratach:
1/ do 2 września  2021 – płatne 150 PLN netto +VAT,
2/ do 1 października  2021 – płatne 600 PLN netto +VAT.

UWAGA ZAPISY I WPŁATY po zakwalifikowaniu do grupy przez prowadzącą.

Faktura zostanie wysłana mailem.

ZGŁOSZENIA


Mail: agnieszka.kaseja@gmail.com
Messenger
tel. 794 377 307
najpóźniej do 1.09.2021

LICZBA MIEJSC
Minimalnie 3 uczestników
Maksymalnie 6 uczestników

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress