Coach i mentor Agnieszka Kaseja

Agnieszka Kaseja coach, mentorka,  indywidualne programy rozwojowe

Z życia wzięte:

Ostatnio brałam udział w debacie na temat mentoringu jako ścieżki rozwojowej na drodze do sukcesu. Miało to miejsce w ramach 26. edycji Akademii Rekomendacji Grzegorza Turniaka.

Jako prezes EMCC Poland byłam gościem Grzegorza, wraz z Katarzyną Wierzbowską z sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Pawłem Bochniarzem, doświadczonym menedżerem i przedsiębiorcą, obecnie pomagającym komercjalizować polskie wynalazki we współpracy z MIT. Gospodarz comiesięcznych Akademii Rekomendacji – Grzegorz Turniak  – jest z kolei mistrzem networkingu i fanem rozwoju osobistego i zawodowego. Każdemu życzy dobrze 🙂

W czasie debaty kilkakrotnie wspominiano trudne momenty w procesach mentoringowych. Rzeczywiście mentoring nie zawsze przebiega gładko… Zarządzający mentoringiem w organizacjach borykają się m.in. z problemem tzw. niedobranej pary mentor-mentee, zwanym najczęściej “brakiem chemii”.

Skorzystałam więc z okazji, żeby wygłosić nieco kontrowersyjną, acz wynikającą z mojego własnego doświadczenia, tezę. Nie istnieje problem “braku chemii” pomiędzy mentorem a mentee (oraz coachem a coachee).

Istnieje za to problem braku superwizji… Okazuje się, że mentor/coach rzadziej czuje się bezradny wobec potrzeb i wymagań rozwojowych swojego podopiecznego/klienta, jeśli ma okazję pracować nad sobą w procesie superwizji! Rzadziej wtedy trzeba szukać przyczyn niepowodzenia w niejasnym zjawisku  “braku chemii”, bo przyczyny niedogadywania się stają się bardziej jasne i zrozumiałe i można z nimi coś zrobić…

____________

 W Polsce, inaczej niż na świecie, regularnej superwizji poddaje się niewielki procent coachów i mentorów.

____________

Definicja superwizji w coachingu i mentoringu:

Interakcja, która ma miejsce, kiedy mentor lub coach przedstawia swoje doświadczenia z pracy mentoringowej lub coachingowej superwizorowi. Celem sesji superwizyjnej  jest uzyskanie wsparcia i zaangażowanie się w dialog oparty na autorefleksji i uczeniu na zasadach współpracy dla dobra coacha/mentora, jego klientów i ich organizacji (EMCC 2016).

Posiadanie superwizora  jest wymagane w wielu zawodach związanych z praca z ludźmi. A pamiętajmy, że coach i mentor są sami – jako osoby – narzędziem swojej pracy. Bycie „w superwizji”, „pod superwizją” czy bycie „superwizowanym” to najczęściej używane żargonowe określenia dla tego wieloaspektowego procesu.

 

Funkcje superwizji:

Najkrócej mówiąc, superwizja pełni 3 podstawowe funkcje:

  • jest elementem samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabywania umiejętności (funkcja rozwojowa)
  • jest elementem pracy nad swoim stylem, tożsamością i integralnością osoby coacha/mentora, także w obliczu dylematów etycznych (funkcja jakościowa)
  • jest elementem BHP dla zawodowego coacha/mentora (funkcja „odświeżająca”)

(Hawkins P. and Smith N., Coaching , mentoring and organizational consultancy – supervision skills and development, 2007 1. ed. i 2013 2. ed.)

Na co dzień oznacza to, że regularne (min.  1 x 3 miesiące) uczestniczenie w sesjach superwizji indywidualnej lub grupowej jest niezbędnym elementem profesjonalnego podejścia do pracy coacha/mentora. Dlaczego?

Ponieważ wiele lat obserwacji branżowych wskazuje na to, że poddanie się takiej  samodyscyplinie najskuteczniej wpływa na:

  • pozytywne przeżywanie swojej pracy
  • poczucie dobrostanu
  • przeciwdziała wypaleniu i negatywnym skutkom stresu

oraz najwszechstronniej przyczynia się do:

  • podnoszenia jakości praktyki coachingowej i mentoringowej… i to niezależnie od doświadczenia
  • wyższego zadowolenia klientów
  • częstszych sukcesów procesów rozwojowych.

Superwizja w coachingu i mentoringu, stosowana podobnie jak w praktyce terapeutycznej i innych zawodach o dużej odpowiedzialności społecznej, związanych z intensywną interakcją z ludźmi, pozwala – jak się okazuje – na szczególnie pogłębione uczenie się.

Wpływ superwizji dotyczy nie tylko samych coachów /mentorów, ale rozciąga się na ich klientów, a także na organizacje, w których pracują.

Poddawanie się superwizji jest wymagane w procesie akredytacji indywidualnej praktyki  coachingowej i mentoringowej (EMCC, ICF, Izba Coachingowa).

____________

Dlatego polecam Wam poddawanie się superwizji, jeśli jesteście profesjonalistą coachingu bądź mentoringu,

oraz korzystanie z usług wyłącznie coachów i mentorów pod superwizją, jeśli jesteście klientami.

____________

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress