DISC D3 = DISC+TEAMS+VALUES+BAI

Testy kompetencji behawioralnych DISC D3

Zapraszam Cię do wykonania testu DISC D3. To test pozwalający w prosty sposób dowiedzieć się o sobie wielu rzeczy, zrozumieć przyczyny tego, co lubimy robić, jak lubimy postępować, co nas zachęca i co nas zniechęca. Nasze preferencje, motywacje, wartości to nasz styl funkcjonowania. On decyduje o tym, jak działamy – także w stresie – oraz o tym jak odbierają nas inni ludzie.

Możesz wykonać test online i odbyć sesję omówienia wyników.

Jestem ekspertem w zakresie DISC. Pracuję z tym testem jako diagnosta behawioralny już 24 lata. 🙂

Zestaw testów DISC D3 obejmuje:

DISC – analiza stylu zachowania

TEAMS – test preferowanej roli zespołowej

VALUES – preferowane wartości

BAI – indywidualne motywacje i potrzeby.

Test DISC

powie Ci, jaki jest Twój ulubiony styl funkcjonowania w trzech sytuacjach – prywatnej, pracy i w stresie. Test DISC został opracowany na podstawie koncepcji Williama Marstona (1893- 1947) dotyczącej funkcjonowania jednostek w sprzyjających i niesprzyjających okolicznościach czyli pod presją.

Marston zainicjował badania, które doprowadziły do ustalenia, że w ludzkim zachowaniu można zaobserwować pewne prawidłowości i przewidywalność zachowań. Z czasem sformułowano teorię 4 preferowanych stylów zachowań. Każdy z nas ma dostęp do wszystkich czterech stylów, ale różnimy się stopniem tej dostępności. Nazywamy to stylem preferowanym.

Ludzie funkcjonują najbardziej efektywnie, gdy mogą działać w zgodzie ze swoim stylem preferowanym.

DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

 • Dominant (Dominujący)
 • Influencing (Inspirujacy, wpływowy)
 • Steady (Stały)
 • Compliance (Uporządkowany, sumienny).

DISC pozwoli Ci lepiej zrozumieć:

 • Jakie są Twoje mocne strony i co Cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowujesz się do zmian?
 • Jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

Test kompetencji DISC daje informację m.in.

 • o stylu komunikacji
 • o wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży
 • indywidualnym podejściu do obsługi klienta
 • czynnikach motywujących do osiągania efektów.

DISC określa m.in.:

 • poziom decyzyjności
 • odporności na stres
 • postawę wobec zmian
 • umiejętności analityczne
 • preferowane role zespołowe
 • wartości w miejscu pracy.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, sprzedaż, przywództwo.

Test roli zespołowej TEAMS:

Twoja rola zespołowa TEAMS jest miarą przyjętego przez Ciebie sposobu myślenia i preferencji co do wykonywanych zadań. Profil TEAMS rozdziela podstawowe funkcje grupy na pięć głównych ról pełnionych przez tę grupę w celu realizacji zadań i osiągnięcia celów.

Oto role zespołowe:

 • T = Kreator (ang. Theorist)
 • E = Realizator (ang. Executor)
 • A = Analityk (ang. Analyzer)
 • M = Koordynator (ang. Manager)
 • S = Strateg (ang. Strategist)

Profil TEAMS nie mierzy zdolności do pełnienia danej roli zespołowej, a raczej preferencje do podjęcia takiej roli. Kiedy ludzie pełnią role spójne z preferencjami, zwiększa się ich wydajność i satysfakcja z pracy, a poziom stresu obniża się.

Silny zespół tworzy się dzięki rolom, które się uzupełniają a nie są w konflikcie. Obecność pięciu ról w zespole przynosi najlepsze efekty.

Test VALUES – test preferowanych wartości zawodowych

Profil Twoich preferowanych wartości jest miarą Twoich ideałów i ukrytych czynników motywujących. Przedstawia podstawowe i ukryte czynniki motywujące, które wpływają na Twoje zachowanie. Podczas gdy styl zachowania (DISC) można zaobserwować i nad nim pracować,

Wartości są trudniejsze do zaobserwowania i trudno je znacząco zmodyfikować. Wartości są ukryte i głęboko zakorzenione w naszej podświadomości.

UWAGA: Profil wartości określa potrzeby spełnienia podstawowych wartości w życiu danej osoby. W każdym z nas tkwią te 4 wartości, ale w różnym stopniu intensywności.

Test Wartości / Values:

 • L = Lojalność (ang. Loyalty)
 • E = Równość (ang. Equality)
 • P = Niezależność (ang. Personal Freedom)
 • J = Uczciwość (ang. Justice)

Znajomość preferowanych wartości może pomóc stać się bardziej tolerancyjnym wobec indywidualnych różnic, ograniczyć konflikty i wspierać wzajemne zrozumienie.

Behavioral Attitude Index BAI

Mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki.

Wynik badania daje odpowiedź na pytanie: Co mnie motywuje, co daje mi poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robię?

Wewnętrzne motywacje BAI to:

Wewnętrzny spokój (ang. Inner Awareness)

Ogólna charakterystyka: dąży do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości. Wierzy w swoje przekonania tak bardzo, że będzie przekonywać do tego innych. Jest to osoba przywiązana do wartości, które sobie ceni.

Potencjalne ograniczenia: może być to osoba mało elastyczna czy skłonna do usłyszenia opinii, przekonań innych. Może chcieć mocno pokazywać, że ma rację. Rzadko zmienia zdanie, nawet jeśli są ku temu racjonalne przesłanki.

Solidarność (ang. Social/Humanitarian)

Ogólna charakterystyka: dąży do poprawy sytuacji innych, swoją wartość widzi w pomocy innym i szczerze się o nich troszczy. Bardzo dużo w takiej osobie empatii. Chętnie poświęca innym swój czas, dzieli się talentami, zasobami, które posiada.

Potencjalne ograniczenia: może za bardzo poświęcać się dla innych i pomagać własnym kosztem. Będzie unikać konfrontacji, jeśli miałoby to zaszkodzić jakiejś relacji. Może mieć problem z asertywną odmową.

Wpływ (ang. Power/Political)

Ogólna charakterystyka:  odczuwa potrzebę wpływania na innych, zmiany ich zachowań. Kontroluje swój cel i cele innych. Siła i kontrola będzie zwykle wyrażać się też w takich formach jak wiedza, ekonomia, regulacje.

Potencjalne ograniczenia: może łamać zasady, żeby mieć kontrolę. Może mieć silne poczucie wyższości nad innymi. Może nie cenić zasad, procedur autorytetów.

Ekonomia (ang. Economic)

Ogólna charakterystyka: dąży do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w  tym finansowych. Osoba bardzo praktyczna, patrzy w przyszłość, zorientowana na cel. Rzadko w pełni zaspokaja swoje potrzeby – taka osoba wciąż chce czegoś nowego, ma nowe cele.

Potencjalne ograniczenia: nadmierne skupienie się na pracy i na swoich celach. Mocno waży poświęcenie czasu i zasobów vs przyszłe konkretne efekty, które może osiągnąć.

Artyzm (ang. Artistic)

Ogólna charakterystyka: dąży do wyrażania siebie, swojej kreatywności, szukania innowacyjnych rozwiązań. Szuka samospełnienia, wewnętrznej satysfakcji, dostarcza innowacyjne pomysły. Osoba bardzo wrażliwa, uczuciowa. Ma w sobie wiele pozytywnej energii, jeśli jej postrzeganie świata jest pozytywne.

Potencjalne ograniczenia: usiłuje wpływać na innych przez to artystyczne piękno. Nie docenia praktycznych, logicznych rozwiązań. Postrzega świat przez pryzmat swojego wewnętrznego świata.

Wiedza (ang. Knowledge)

Ogólna charakterystyka: dąży do zdobywania wiedzy, poznawania nowych rozwiązań. Czuje zamiłowanie do procesu poznawczego. Z łatwością łączy fakty. Jest mocno zainteresowana rozwiązywaniem konfliktów, lubi zadawać pytania, formułować teorie.

Potencjalne ograniczenia: może mieć trudność z zagadnieniami/problemami, które wymagają szybkich, praktycznych rozwiązań. Może mało uwagi poświęcać osobom, które mają inne spojrzenie na problem, szczególnie osoby o emocjonalnym usposobieniu, które nie przywiązują zbytniej uwagi do faktów. Może się za bardzo koncentrować na wybranym zagadnieniu, kosztem innych, utknąć w szczegółach i odwlekać przejście do działania, następnego etapu realizacji projektu etc.

WAŻNE: Nie ma złych motywacji.

Widząc wynik BAI, możemy lepiej rozumieć podejście do pracy, styl komunikacji, sposób współpracy z innymi osoby poddanej badaniu, co się dla niej w tym momencie liczy w życiu oraz czego może potrzebować, aby być bardziej aktywną, zaangażowaną.

Jak zaradzić nadmiernej rotacji pracowników? Pomóc może m.in. dopasowanie wartości potencjalnych pracowników do wymagań na poszczególnych stanowiskach i realizowanych w poszczególnych branżach.

WYKONANIE TESTU

Test jest wykonywany jest on-line.

Czas wykonania każdego testu to ok. 10 min. Razem jest ok. 40 minut.

KOSZT

Koszt sesji omówieniowej DISC D3 60 minut z testem to 600 PLN netto +Vat

 

 

Test wykonywany jest on-line.

Czas wykonania każdego testu to ok. 10 min. Razem jest ok. 40 minut.

Koszt sesji omówieniowej DISC D3 60 minut z testem  w cenie to 600 PLN netto +Vat

Zapraszam. 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress