Cena sesji omawiającej wyniki testu i propozycje rozwoju potencjału osobistego i zawodowego wraz z testem online: 400 PLN netto

DISC/ TEAMS/ VALUES – Testy stylu zachowania i typu motywacji

Zapraszam Cię do samopoznania.

Jestem certyfikowanym diagnostą behawioralnym z długim stażem (od 1997 r.).

Zestaw testów D3 obejmuje testy:

 • DISC – analiza stylu zachowania
 • TEAMS – test preferowanej roli zespołowej
 • VALUES – preferowane wartości.

Testy DISC, TEAMS, VALUES to przydatne w zarządzaniu i coachingu testy stylu zachowania. Wspierając rozwój i coaching efektywności oraz potencjału osobistego i zawodowego.

Test DISC opisuje 4 style zachowań. Określono je na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893- 1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, badacze stwierdzili, że ludzie o podobnych preferowanych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie wszystkie 4 style zachowań, ale w różnym natężeniu. DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

 • Dominant (Dominujący)
 • Influencing (Wpływowy)
 • Steady (Stały)
 • Compliance (Uporządkowany).

DISC pozwoli Ci lepiej zrozumieć:

 • Jakie są Twoje mocne strony i co Cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowujesz się do zmian?
 • Jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie?

Test kompetencji DISC Personality Assessment daje informację m.in.

 • o stylu komunikacji
 • o wrodzonych predyspozycjach w dziedzinie sprzedaży
 • indywidualnym podejściu do obsługi klienta
 • czynnikach motywujących do osiągania efektów.

DISC określa m.in.:

 • poziom decyzyjności
 • odporności na stres
 • postawę wobec zmian
 • umiejętności analityczne
 • preferowane role zespołowe
 • wartości w miejscu pracy.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, sprzedaż, przywództwo. Test roli zespołowej TEAMS: Twoja rola zespołowa TEAMS jest miarą przyjętego przez Ciebie sposobu myślenia i preferencji co do wykonywanych zadań. Profil TEAMS rozdziela podstawowe funkcje grupy na pięć głównych ról pełnionych przez tę grupę w celu realizacji zadań i osiągnięcia celów. Oto role zespołowe:

 • T = Kreator (ang. Theorist)
 • E = Realizator (ang. Executor)
 • A = Analityk (ang. Analyzer)
 • M = Koordynator (ang. Manager)
 • S = Strateg (ang. Strategist).

Profil TEAMS nie mierzy zdolności do pełnienia danej roli zespołowej, a raczej preferencje do podjęcia takiej roli. Kiedy ludzie pełnią role spójne z preferencjami, zwiększa się ich wydajność i satysfakcja z pracy, a poziom stresu obniża się. Hasło „Działając razem, wszyscy zyskują więcej” jest nie tylko chwytliwym sloganem, jest również przesłanką do rozwoju całego zespołu. Silny zespół tworzy się dzięki rolom, które się uzupełniają a nie są w konflikcie. Obecność pięciu ról w zespole przynosi najlepsze efekty. Test VALUES – test preferowanych wartości zawodowych Profil Twoich preferowanych wartości jest miarą Twoich ideałów i ukrytych czynników motywujących. Przedstawia podstawowe i ukryte czynniki motywujące, które wpływają na Twoje zachowanie. Podczas gdy styl zachowania (DISC) można zaobserwować i nad nim pracować, wartości są trudniejsze do zaobserwowania i trudno je znacząco zmodyfikować. Wartości są ukryte i głęboko zakorzenione w naszej podświadomości. Profil wartości określa potrzeby spełnienia podstawowych wartości w życiu danej osoby. W każdym z nas tkwią te 4 wartości, ale w różnym stopniu intensywności. Wartości:

 • L = Lojalność (ang. Loyalty)
 • E = Równość (ang. Equality)
 • P = Niezależność (ang. Personal Freedom)
 • J = Uczciwość (ang. Justice).

Znajomość preferowanych wartości może pomóc stać się bardziej tolerancyjnym wobec indywidualnych różnic, ograniczyć konflikty i wspierać wzajemne zrozumienie. Problemom z nadmierną rotacją pracowników można zaradzić dzięki dopasowaniu wartości potencjalnych pracowników do wymagań na poszczególnych stanowiskach i realizowanych w poszczególnych branżach.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress