TIE – Test Inteligencji Emocjonalnej

Zapraszam do wykonania Testu Inteligencji Emocjonalnej (TIE), autorzy: Śmieja, Orzechowski, Beauvale. Dowiesz się z niego, jaki jest Twój styl funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

Poziom inteligencji emocjonalnej jest istotny:

  • w rolach lidera i menedżera
  • w pracy zespołowej
  • w relacji z klientami
  • ma wpływ na życie rodzinne i towarzyskie.

Ludzie różnią się między sobą tym, jak trafnie spostrzegają, rozumieją i kontrolują emocje. Jedni błyskawicznie zauważają najsubtelniejsze zmiany nastroju, inni nie są w stanie rozpoznać wyraźnych przejawów uczuć i zrozumieć, skąd się wzięły. Pomiędzy tymi skrajnościami rozciąga się całe spektrum nasilenia zdolności, które ponad dwadzieścia lat temu nazwano inteligencją emocjonalną (IE).

Wysoka Inteligencja emocjonalna

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej charakteryzują się samoświadomością, świetnie się komunikują i potrafią zaadaptować się do większości sytuacji. Jest to ich przewaga. Z testu TIE dowiesz się, jaki jest poziom Twojej inteligencji emocjonalnej.

Historia testu TIE

Na początku lat 90. amerykańscy uczeni John Mayer i Peter Salovey opublikowali dwa artykuły, w których podali definicję inteligencji emocjonalnej, opisali jej strukturę i zawarli sugestie dotyczące pomiaru (Mayer, DiPaolo i Salovey 1990; Salovey i Mayer 1990). Początkowo Mayer i Salovey sądzili, że na inteligencję emocjonalną składają się, obok zdolności poznawczych, także pewne cechy osobowości. Po przeprowadzeniu pierwszych badań zawęzili jednak swoją koncepcję i opisali IE jako grupę zdolności do przetwarzania bodźców o charakterze emocjonalnym.

Funkcje inteligencji emocjonalnej

IE jest niezbędna dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania w niemal każdej sferze życia. Podkreśla się jej znaczenie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, ale również w radzeniu sobie ze stresem, dbaniu o zdrowie czy osiąganiu sukcesów zawodowych.

Test TIE pozwala dowiedzieć się także o:

  • reakcji na stres osoby badanej
  • strategiach radzenia sobie z emocjami
  • poczuciu dobrostanu, czyli zadowolenia z życia
  • możliwych strategiach regulowania emocji
  • może być ilustracją mocnych i słabych stron osoby badanej.

Jak zrobić test TIE?

Test wykonuje się online. Otrzymasz raport pisemny. Dodatkowo w cenie znajduje się sesja informacji zwrotnych w ramach coachingowej sesji osobistej. Są one ogromnie przydatne zarówno w aktualnej pracy i życiu osobistym, jak i w momencie zmian życiowych. Często nie zdajemy sobie sprawy, skąd biorą się nasze kłopoty np. ze współpracownikami albo z jakich posiadanych zasobów czerpać, żeby osiągnąć sukces. Poza tym warto pamiętać, że w niektórych zawodach i na niektórych stanowiskach wysoka inteligencja emocjonalna jest niezbędna, żeby odnieść sukces.

Korzyści

Interpretacja TIE może Ci podsunąć szereg  przydatnych pomysłów i dać do myślenia, jak podnieść swoją efektywność w kontaktach z ludźmi.

Koszt wykonania testu i coachingowej sesji informacji zwrotnej: 350 PLN netto.

Zapraszam.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress